Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền PBGDPL tháng 6/2018: Luật số: 09/2017/QH14 về Luật du lịch; Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng

6/11/2018 11:05:30 AM

Công tác tuyên truyền PBGDPL tháng 6/2018: Luật số: 09/2017/QH14 về Luật du lịch; Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình