Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền PBGDPL tháng 5/2018: KH số 671/KH-ĐHQB về thực hiện mô hình “Ngày Pháp luật” để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua; NĐ số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

6/11/2018 10:31:49 AM

Công tác tuyên truyền PBGDPL tháng 5/2018: KH số 671/KH-ĐHQB về thực hiện mô hình “Ngày Pháp luật” để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua; NĐ số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Những tệp tin đính kèm:

TTHL

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình