Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền PBGDPL Tháng 4/2018: KH số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường ĐHQB về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật”; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật tố tụng Hành chính; Luật Tiếp cận thông tin

4/9/2018 2:48:33 PM

Công tác tuyên truyền PBGDPL Tháng 4/2018: KH số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường ĐHQB về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật”; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật tố tụng Hành chính; Luật Tiếp cận thông tin

Các Tin đã đăng

  Luật trợ giúp pháp lý 12/20/2017 9:58:23 AM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình