Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền PBGDPL Tháng 3/2018: NQ số 48/2017/QH14 của QH về KH phát triển KT-XH năm 2018, NQ số 50/2017/QH14 của QH về phân bổ ngân sách TƯ năm 2018, NQ số 52/2017/QH14 của QH về chủ trương đầu tư dự án XD đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

4/9/2018 2:48:11 PM

Công tác tuyên truyền PBGDPL Tháng 3/2018: NQ số 48/2017/QH14 của QH về KH phát triển KT-XH năm 2018, NQ số 50/2017/QH14 của QH về phân bổ ngân sách TƯ năm 2018, NQ số 52/2017/QH14 của QH về chủ trương đầu tư dự án XD đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình