Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền PBGDPL Tháng 2/2018: KH số 2023/KH-UBND của UBND tỉnh về tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; KH số 108/KH-ĐHQB về công tác phòng, chống tham nhũng

4/9/2018 2:46:04 PM

Công tác tuyên truyền PBGDPL Tháng 2/2018: KH số 2023/KH-UBND của UBND tỉnh về tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; KH số 108/KH-ĐHQB về công tác phòng, chống tham nhũng

Những tệp tin đính kèm:

TTHL

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình