Cơ cấu tổ chức

Đổi tên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

1/10/2018 2:38:16 PM

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-ĐHQB ngày 03/01/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình về việc đổi tên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

Theo đó, đổi tên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp là đơn vị trực thuộc trường Đại học Quảng Bình; là đơn vị hạch toán phụ thuộc, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và tài khoản của Nhà trường để giao dịch; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình.

Các đơn vị khi làm việc, giao dịch với Trung tâm qua các văn bản cần cập nhật tên thông tin Trung tâm theo tên Trung tâm mới nêu trên.

 

 

Những tệp tin đính kèm:

NNO

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình