Cơ cấu - Nhân sự

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Học liệu

5/3/2018 4:18:03 PM

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Học liệu

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trung tâm Học liệu

1. Phó Giám đốc Trung tâm: GVTS. Đậu Mạnh Hoàn

 

                                                  

ĐT: 0948876886, Email: daumanhhoan@yahoo.com

           Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường và trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm:

Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm; quản lý, sử dụng cán bộ, nhân viên của Trung tâm; quản lý tài chính, cơ sở vật chất và tài sản của Trung tâm, Quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của Trung tâm theo quy định.

          Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong quản lý, chỉ đạo và điều hành; thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

         Trực tiếp quản lý phần công nghệ thông tin và quản lý về hành chính; cơ sở vật chất của trung tâm. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được sự ủy quyền của Giám đốc. 

3.Ths.Trần Thị Lụa - Giảng viên:  Phụ trách tổ chuyên môn nghiệp vụ

 

                                            ĐT: 0941555561, Email: luathuvien@gmail.com

         * TỔ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

          Bao gồm bộ phận Tài nguyên thông tin và bộ phận Dịch vụ thông tin:

          . Bộ phận Tài nguyên thông tin:

         Tham mưu trực tiếp cho Ban Giám đốc Trung tâm trong việc bổ sung các nguồn lực thông tin nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. Thực hiện công tác phân loại, biên mục và xử lý kỹ thuật các loại tài liệu của Trung tâm để phục vụ bạn đọc và thực hiện công tác số hóa tài liệu.

3. CNNguyễn Thị Phương Chi  Chuyên viên

  ĐT: 0935602686, Email: nguyenphuongchi105@gmail.com

                   4CN. Nguyễn Thị Bích Hằng - Chuyên viên

ĐT: 0979.858.177, Email: bichhangqbu@gmail.com

 

. Bộ phận Dịch vụ thông tin:

Cung cấp tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho bạn đọc; phổ biến thông tin đến bạn đọc; khai thác thông tin đáp ứng nhu cầu bạn đọc và thực hiện các dịch vụ thông tin theo yêu cầu của bạn đọc.

5CN. Nguyễn Thị Giang - Chuyên viên

ĐT: 0986.148.344, Email: ntgiang@qbu.edu.vn

           6. CN. Trần Thị Thu Hà  Chuyên viên

  ĐT: 01236.015.234, Email: thuhaqb81@gmail.com


7.  CN. Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên

 

                                  ĐT: 0918718702, Email: ngochuyenanhspk5@gmail.com

 

8. CNCao Thị Bích Hồng  Chuyên viên

 

ĐT: 0916151799, Email: caobichhongpdp@gmail.com

 

* TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP:

Bao gồm bộ phận Hành chính - Tổng hợp và bộ phận Công nghệ thông tin.

. Bộ phận Hành chính – Tổng hợp:

Có nhiệm vụ thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn phòng; xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính - kế toán, thống kê, báo cáo nhằm cung ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của Trung tâm.

Phục vụ các hoạt động hỗ trợ khác: Hội nghị, hội thảo...Sắp xếp, tổ chức, bảo quản phòng Truyền thống của Nhà trường tại Trung tâm.  

                 9. CN. Hoàng Thị Hồng Nhạn -  Chuyên viên

                                                    ĐT: 0912.944.772,  Email: hongnhandhqb@gmail.com

 

     10CN. Nguyễn Thị Tố Oanh - Chuyên viên

       ĐT: 01689.908.732, Email: oanhnguyenqbu@gmail.com

 

           11CN. Nguyễn Lê Vân Nhi - Chuyên viên

ĐT: 0905985685, Email: nguyenlevannhi89@gmail.com

 

. Bộ phận Công nghệ thông tin:

Quản trị toàn bộ hệ thống mạng máy tính, bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin luôn hoạt động tốt.      

Quản lý và cập nhật thông tin cho website của Trung tâm. Phát triển phầm mềm ứng dụng; nghiên cứu và phát triển các ứng dụng nguồn mở. Quản lý việc in thẻ cho bạn đọc và hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ máy tính, dịch vụ thẻ bạn đọc. Quản lý kỹ thuật cho các phòng hội nghị, hội thảo, hệ thống cầu truyền hình.

 

12. CN. Trương Thị Phương Anh - Chuyên viên

 

                                   ĐT: 01642.125.848, Email: phuonganhdhqb@gmail.com

 

 

13. CN. Hoàng Văn Tám - Chuyên viên

 

      ĐT: 0947.967.700, Email: tamtindhsp@gmail.com

                                     ----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTHL

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình