Chương trình đào tạo

Dự thảo Đề án mở mã ngành đại học Sư phạm Tiếng Anh, mã ngành (7140231)

4/25/2019 2:32:29 PM

Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp; có thái độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt và tinh thần trách nhiệm cao; có khả năng giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục, các trường đại học, cao đẳng, các trường trung học và làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

Bấm vào file đính kèm để xem.

Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình