Chương trình đào tạo

Dự thảo Đề án mở mã ngành đại học Giáo dục công dân, mã ngành (7140204)

4/25/2019 2:22:35 PM

Nội dung chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục công dân với 3 mạch kiến thức cơ bản đó là kinh tế, pháp luật và đạo đức, kỹ năng sống, các vấn đề toàn cầu...sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà và cả nước.

Bấm vào file đính kèm để xem.

Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình