Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

11/6/2017 2:10:52 PM

Trường Đại học Quảng Bình công bố chuẩn đầu ra của ngành Giáo dục Mầm non như sau:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình