Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT

11/21/2017 11:24:28 AM

Trường Đại học Quảng Bình công bố chuẩn đầu ra của ngành Luật như sau:

Vui lòng bấm vào file đính kèm để xem!

Những tệp tin đính kèm:

Phong Dao Tao

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình