Chất lượng GDĐT

Lịch công tác tuần 46 Từ ngày 24 /6 - 30/6/2019

7/15/2019 2:22:34 PM

Lịch công tác tuần 46 Từ ngày 24 /6 - 30/6/2019

 

Lịch công tác - Tuần 46. Năm học 2018 – 2019

 

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

24/6

8h00

Tham gia công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2019 tại cụm thi Hà Tĩnh

(Từ 24/6/2019 đến 27/6/2019)

 

Theo Quyết định

Các điểm thi tại Hà Tĩnh theo KH

Ban Chỉ đạo Thi THPT Hà Tĩnh

14h30

 

 

 

 

Ba

25/6

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

26/6

8h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Năm

27/6

8h00

 

 

 

 

8h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

28/6

8h00

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

Bảy

29/6

 

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

30/6

8h00

 

 

 

 

14h30

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Ngoại ngữ

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình