Chất lượng GDĐT

Công Khai Thông Tin Về Sinh Viên Tốt Nghiệp Và Tỷ Lệ Sinh Viên Có Việc Làm Năm 2020

2/1/2021 2:30:30 PM

Công Khai Thông Tin Về Sinh Viên Tốt Nghiệp Và Tỷ Lệ Sinh Viên Có Việc Làm Năm 2020

Những tệp tin đính kèm:

Phạm Nam Giang

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình