Bản tin hoạt động

Trao thưởng cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, "Sinh viên sáng tạo" và " Khoa học trẻ QBU" năm học 2017- 2018

8/14/2018 10:10:23 AM

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật,... của sinh viên các ngành, các khoa hoạt động ngày càng tích cực hơn, Trung tâm HTSV&KN đã trao 13 giải thưởng cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, "Sinh viên sáng tạo" và " Khoa học trẻ QBU" năm học 2017 - 2018.

Trao thưởng cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường,

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật,... của sinh viên các ngành, các khoa hoạt động ngày càng tích cực hơn, Trung tâm HTSV&KN đã trao 13 giải thưởng cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, "Sinh viên sáng tạo" và " Khoa học trẻ QBU" năm học 2017 - 2018.

1. Trao giải thưởng cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường:

- 02 Giải Nhất, mỗi giải 300.000đ

- 04 Giải Nhì, mỗi giải 200.000đ

2. Trao giải thưởng cho "Khoa học trẻ QBU":

- 02 Giải Nhất, mỗi giải 300.000đ

- 02 Giải Nhì, mỗi giải 200.000đ

3. Trao giải thưởng cho " Sinh viên sáng tạo":

- 01 Giải Nhất, mỗi giải 300.000đ

- 02 Giải Nhì, mỗi giải 200.000đ

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình