Bản tin

Lễ Công bố Quyết định Công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung

8/3/2020 9:19:13 AM

Lễ Công bố Quyết định Công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình