Bản tin

Kế hoạch tổng kết lớp tiếng việt nâng cao cho cán bộ Lào, năm học 2017 - 2018

1/7/2019 8:25:02 AM

Kế hoạch tổng kết lớp tiếng việt nâng cao cho cán bộ Lào, năm học 2017 - 2018

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình