Bản tin

Kế hoạch đón tiếp LHS Lào học Tiếng Việt dự bị, năm học 2018 - 2019

1/7/2019 8:25:31 AM

Kế hoạch đón tiếp LHS Lào học Tiếng Việt dự bị, năm học 2018 - 2019

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình