Bản tin

Đón tiếp lưu học sinh tỉnh Khăm Muôn, tỉnh Savanakhet, tỉnh Champasac và tỉnh Xay - sổm - bun - CHDCND Lào đến nhập học tại trường Đại học Quảng Bình năm học 2019 - 2020

12/13/2019 9:58:47 AM

Đón tiếp lưu học sinh tỉnh Khăm Muôn, tỉnh Savanakhet, tỉnh Champasac và tỉnh Xay - sổm - bun - CHDCND Lào đến nhập học tại trường Đại học Quảng Bình năm học 2019 - 2020

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình