Bản tin

Chúc mừng NCS Đỗ Thùy Trang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

3/22/2018 2:06:30 PM

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, tại Đại học Huế, nghiên cứu sinh Đỗ Thùy Trang, giảng viên Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học với đề tài “Ngôn ngữ giới trẻ qua phương tiện truyền thông”.

Chúc mừng NCS Đỗ Thùy Trang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Luận án là công trình nghiên cứu ngôn ngữ theo định hướng ứng dụng, với đối tượng nghiên cứu là biến thể ngôn ngữ giới trẻ trong tiếng Việt hiện đại. Những nghiên cứu và kết luận của luận án có tính thời sự và ứng dụng cao, có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng chính sách giáo dục ngôn ngữ và cung cấp cơ sở cho công cuộc chuẩn hóa tiếng Việt trong thời kỳ mới.
Luận án được thực hiện công phu, nghiêm túc, được Hội đồng chấm luận án và các chuyên gia ngôn ngữ học đánh giá cao. Luận án được Hội đồng khuyến nghị công bố thành sách nhằm bổ sung vào mảng nghiên cứu phương ngữ xã hội tiếng Việt hiện đại. 
Trong quá trình nghiên cứu, NCS Đỗ Thùy Trang đã công bố nhiều công trình có liên quan trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, tạp chí khoa học và công nghệ và báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế. 
Xin chúc mừng tân tiến sĩ Đỗ Thùy Trang. Chúc chị luôn gặt hái nhiều thành công trên con đường nghiên cứu khoa học và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Trường Đại học Quảng Bình trong thời gian tới.
 
 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình