Bản tin Nhà trường

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Quảng Bình tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2018.

8/15/2018 2:39:16 PM

Với các nội dung giáo án đã được phê duyệt, các chiến sỹ tự vệ sẽ được học tập các nội dung về âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, Luật Dân quân tự vệ; Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; công tác dân vận của lực lượng tự vệ và một số nội dung công tác khác.

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2018,  Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Quảng Bình tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2018.

Thông qua huấn luyện nhằm giúp các chiến sĩ tự vệ có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, Nhà trường; thành thạo kỹ chiến thuật chiến đấu. Trên cơ sở đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ AN-QP của Nhà trường./.

Một số hình ảnh Khai mạc

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình