Bản tin KH-CN

Trường Đại học Quảng Bình - Chuyển giao thành công kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế

7/17/2018 9:53:47 AM

Ngày 14/6/2018 trường Đại học Quảng Bình tiến hành chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho công ty TNHH Sinh thái Cát Ngọc.

Trường Đại học Quảng Bình - Chuyển giao thành công kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế

Trường Đại học Quảng Bình chủ trì thực hiện Mô hình trồng cây cao lương ngọt làm thức ăn cho gia súc tại công ty TNHH Sinh thái Cát Ngọc (Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình). Cây cao lương ngọt sinh trưởng và phát triển tốt, thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu ở địa phương hiện nay. Cao lương ngọt đã được đưa vào sản xuất ở quy mô rộng trong doanh nghiệp Cát Ngọc, đáp ứng nhu cầu chăn nuôi quy mô lớn ở trang trại. Ngày 14/6/2018 trường Đại học Quảng Bình đã chuyển giao kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cho công ty TNHH Sinh thái Cát Ngọc. Việc xây dựng thành công mô hình trồng cây cao lương ngọt làm thức ăn chăn nuôi ở Quảng Bình mang lại những lợi ích thiết thực, giúp cho doanh nghiệp, chính quyền và người dân có cơ sở định hướng lựa chọn loại cây trồng có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, phát triển bền vững ngành chăn nuôi ở địa phương.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình