Thông báo

Về việc đăng ký thi lại TOEIC

5/2/2018 2:22:09 PM

Trung tâm Tin học Ngoại ngữ thông báo cho các học viên thi lại Toeic đến Văn phòng Trung tâm để làm đơn đăng ký thi lại.

Mẫu đơn đăng ký thi lại được đính kèm theo Thông báo này

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình