Thông tin Tuyển dụng

Trung tâm HTSV&KN phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội giải quyết việc làm cho sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm

3/29/2018 4:26:55 PM

Trung tâm HTSV&KN phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổng hợp thông tin của sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Trung tâm HTSV&KN phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổng hợp thông tin của sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm để tổ chức tư vấn, giới thiêu việc làm cho sinh viên.

Do đó, các bạn sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm đăng ký thông tin tại  Văn phòng Trung tâm HTSV&KN, trường Đại học Quảng Bình để trung tâm tổng hợp danh sách cho Sở Lao động - Thương binh và xã hội để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình