Thư viện hình ảnh

Tổng kết công tác Đảng năm 2015

1/25/2016 10:20:22 AM

Tổng kết công tác Đảng năm 2015


                                 

TTHL

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình