Thông báo

Thông báo danh sách thi chứng chỉ tiếng Anh B ngày 24/5/2018

5/22/2018 3:42:20 PM

Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ kính thông báo

Hội đồng Thi chứng chỉ tiếng Anh B:

Thời gian: 16h30 ngày 24/5/2018

Địa điểm: Giảng đưởng A1 - Trường Đại học Quảng Bình

 

Danh sách phòng thi được đính kèm theo Thông báo này

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình