Thư viện hình ảnh

Tham quan học tập tại Trung tâm học liệu Đại học Đà Nẵng

2/19/2014 10:41:12 AM

Tham quan học tập tại Trung tâm học liệu Đại học Đà Nẵng

Trung tâm học liệu Đại học Đà Nẵng                                      


                                         


                                           

TTHL

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình