Tin tức

Seminar chuyên đề "Quản lý ao nuôi tôm công nghiệp"

3/10/2017 1:52:26 PM

Seminar chuyên đề

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2016 - 2017 của Khoa Nông - Lâm - Ngư; Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2016 - 2017 của bộ môn Chăn nuôi – Thủy sản đã được Khoa phê duyệt; ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ môn Chăn nuôi - Thủy sản, Khoa Nông - Lâm - Ngư đã tổ chức buổi seminar chuyên đề: “Quản lý ao nuôi tôm công nghiệp” – với phần trình bày của Thạc sỹ Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc Công ty TNHH SXTM La San (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đến dự với buổi seminar, về phía Công ty TNHH SXTM La San có ThS. Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc Công ty (báo cáo),  ông Trần Minh Hiền - Giám đốc kinh doanh; phía Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông lâm có TS. Trần Lý Tưởng - Giám đốc; ThS. Nguyễn Quang Hùng - Phó Giám đốc; Trưởng Bộ môn Chăn nuôi - Thủy sản cùng toàn bộ giảng viên, sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Quảng Bình. 

Nội dung chuyên đề nhằm mở rộng kiến thức bổ trợ cho giảng viên, sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản, Phát triển Nông thôn trong việc tìm hiểu các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng thức ăn, kỹ thuật cho ăn, kỹ thuật quản lý chất lượng nước ao nuôi, kỹ thuật chăm sóc tôm nuôi, quản lý dịch bệnh trong nuôi tôm công nghiệp hiện nay.

Tại buổi seminar, ngoài phần báo cáo chính của chuyên gia, các giảng viên và sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản cũng tích cực tham gia trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ các vấn đề chuyên môn. Buổi thảo luận đã diễn ra thành công tốt đẹp.  

Một số hình ảnh tại buổi seminar: 

TT NC&TN NL

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình