Thư viện hình ảnh

Hình ảnh buổi Seminar với chuyên đề "Phương pháp phân loại tài liệu theo khung phân loại mới DDC 14"

3/3/2014 8:55:58 AM

Hình ảnh buổi Seminar với chuyên đề           
                                      TS. Trương Thị Tư - Giám đốc Trung tâm Học liệu chủ trì, điều hành buổi Seminar
 

           
                                                    CN. Nguyễn Thị Thủy trình bày "Thực trạng phân loại tài liệu 
                                                                      tại Trung tâm học liệu trường ĐHQB"


          
                              CN. Nguyễn Thị Giang trình bày "Phương pháp phân loại tài liệu theo DDC 14"


            
                                                                               Toàn cảnh buổi Seminar

TTHL

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình