Thông báo

Danh sách sinh viên đạt kỳ thi Ứng dụng CNTT CB ngày 11/8/2018

8/21/2018 3:25:24 PM

Trung Tâm Tin học Ngoại ngữ thông báo danh sách học viên đạt trong kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản khóa thi ngày 11/8/2018

Danh sách được đính kèm dưới đây:

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình