ĐK đảm bảo chất lượng

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2015-2016 (biểu mẫu 23)

11/17/2017 6:10:50 PM

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình