ĐK đảm bảo chất lượng

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2016-2017(Biểu mẫu 23)

11/17/2017 6:11:51 PM

Các Tin đã đăng

  Công khai về Cơ sở vật chất 11/17/2017 6:05:28 PM
  Đội ngũ cán bộ của trường 11/3/2014 10:42:21 AM
  Đội ngũ giảng viên cơ hữu 11/3/2014 9:42:10 AM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình