Thông tin Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH TMTH TUẤN VIỆT CẦN TUYỂN DỤNG

5/18/2017 3:04:52 PM

Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt cần tuyển dụng tháng 5/2017. Chi tiết trong file đính kèm.

CÔNG TY TNHH TMTH TUẤN VIỆT CẦN TUYỂN DỤNG

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình